Офіційно

Внесено зміни до додатків декларації з податку на прибуток підприємств

14:34 GMT+3
TelegramFacebookTwitter

Головне управління ДПС у Закарпатській області повідомляє, що 01.12.2020 набув чинності наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України від 13 червня 2016 року № 544» від 29.10.2020 № 649 (далі – наказ № 649), яким:

- затверджено зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року № 897;

- визнано таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 13 червня 2016 року № 544 «Про затвердження форм та Порядку розрахунку податку на прибуток нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво» (далі – наказ № 544).

Наказ № 649 виданий з метою реалізації положень законів України від 16 січня 2020 року № 466 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (далі – Закон № 466) (набув чинності 23.05.2020), від 30 березня 2020 року № 540 ««Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням корона вірусної хвороби (COVID-2019)» № 540-IX від 30 березня 2020 року (далі – Закон № 540) (набув чинності 02.04.2020) та від 14 липня 2020 року № 786 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців» (далі – Закон № 786) (набув чинності 08.08.2020).

Викладено в новій редакції Додаток РІ:

З урахуванням змін, внесених законами Законами №№ 466, 540, додаток доповнено новими різницями для коригування фінансового результату, які відображені у додатку, зокрема щодо:

Зменшення фінансового результату до оподаткування:

- рядок 3.2.3.2 – на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що підлягає виплаті на користь платника від контрольованої іноземної компанії (далі – КІК) у межах, що не перевищує суму, на яку збільшувався об’єкт оподаткування відповідно до п.п. 134.1.7 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) (п.п. 140.4.2 п. 140.4 ст. 140 Кодексу);

- рядок 3.2.3.3 – на суму нарахованих доходів від участі в капіталі нерезидентів (у тому числі КІК), за умови, що доля участі в капіталі нерезидента становить щонайменше 10 відсотків протягом календарного року та такий нерезидент не входить до переліку держав (територій), визначених відповідно до п.п. 39.2.1.2 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу (крім держав (територій), з якими є чинні міжнародні договори України про уникнення подвійного оподаткування доходів) (п.п. 140.4.3 п. 140.4 ст. 140 Кодексу);

- рядок 3.2.3.4 – на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що підлягає виплаті на користь платника від нерезидента, за умови, що доля участі в капіталі нерезидента становить щонайменше 10 відсотків протягом календарного року та такий нерезидент не входить до переліку держав (територій), визначених відповідно до п.п. 39.2.1.2 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу (крім держав (територій), з якими є чинні міжнародні договори України про уникнення подвійного оподаткування доходів) (п.п. 140.4.3 п. 140.4 ст. 140 Кодексу);

- рядок 3.2.4.2 – на суму від’ємного значення об’єкта оподаткування платника податку, що реорганізується (п.п. 140.4.5. п. 140.4 ст. 140 Кодексу);

- рядок 4.2.16.1 – на суму розрахованої амортизації основних засобів (визначених п. 431 підрозділу 4 розділу ХХ Кодексу) відповідно до п. 138.3 ст. 138 Кодексу за відповідні податкові (звітні) періоди (п. 431 підрозділу 4 розділу ХХ Кодексу);

- рядок 4.2.16.2 – сума амортизації різниці, що виникає в результаті порівняння балансової вартості (без урахування переоцінки) основних засобів за даними бухгалтерського обліку, яка є меншою, ніж балансова (залишкова) вартість основних засобів, розрахована відповідно до вимог розділу ІІІ Кодексу, та амортизується як окремий об’єкт основних засобів із застосуванням «прямолінійного» методу нарахування амортизації протягом двадцяти податкових (звітних) кварталів (п. 52 підрозділу 4 розділу ХХ Кодексу);

- рядок 4.2.20 – на суму доходів, визнаних за правилами бухгалтерського обліку, внаслідок отримання закладом охорони здоров’я державної та/або комунальної власності та/або особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, що є платником податку на прибуток, коштів або товарів, визначених п. 512 підрозділу 4 розділу ХХ Кодексу (п. 512 підрозділу 4 розділу ХХ Кодексу);

- рядок 4.2.21 – на суму доходів, визнаних за правилами бухгалтерського обліку, внаслідок отримання закладом охорони здоров’я державної та/або комунальної власності, що є платником податку на прибуток, товарів (лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій корона вірусної хвороби ((COVID-2019), перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України (п. 513 підрозділу 4 розділу ХХ Кодексу);

- збільшення фінансового результату до оподаткування:

- рядок 3.1.7 – на суму 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг (крім операцій, визнаних контрольованими відповідно до ст. 39 Кодексу), реалізованих на користь нерезидентів, зареєстрованих у державах (на територіях), включених до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до п.п. 39.1.2 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу (п.п. 140.5.51 п. 140.5 ст. 140 Кодексу);

- рядок 3.1.7.1 – на суму 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг (крім операцій, визнаних контрольованими відповідно до ст. 39 Кодексу), реалізованих на користь нерезидентів, організаційно-правова форма яких включена до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до п.п. «ґ» п.п. 39.2.1.1 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи (п.п. 140.5.51 п. 140.5 ст. 140 Кодексу);

- рядок 3.1.7.2 – на розмір різниці між вартістю, визначеною з огляду на рівень ціни, визначеної за принципом «витягнутої руки», та вартістю реалізації товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг (п.п. 140.5.51 п. 140.5 ст. 140 Кодексу);

- рядок 3.1.14 – на суму витрат, понесених платником податків при здійсненні операцій з нерезидентами, якщо такі операції не мають ділової мети (п.п. 140.5.15 п. 140.5 ст. 140 Кодексу);

- рядок 4.1.5.1 – на суму доходу, отриманого як оплата за товари (роботи, послуги), відвантажені (надані) під час перебування на спрощеній системі оподаткування (п. 41 підрозділу 4 розділу ХХКодексу);

- рядок 4.1.17.1 – на суму нарахованої амортизації основних засобів відповідно до п. 431 підрозділу 4 розділу ХХКодексу протягом податкових (звітних) періодів, у яких здійснювалося нарахування амортизації із застосуванням мінімально допустимих строків амортизації основних засобів (п. 431 підрозділу 4 розділу ХХКодексу);

- рядок 4.2.20 – на суму витрат, визнаних за правилами бухгалтерського обліку, внаслідок використання закладом охорони здоров’я державної та/або комунальної власності та/або особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, що є платником податку на прибуток, коштів або товарів, визначених п. 512 підрозділу 4 розділу ХХ Кодексу (п. 512 підрозділу 4 розділу ХХ Кодексу);

- рядок 4.2.21 – на суму витрат, визнаних за правилами бухгалтерського обліку, внаслідок використання закладом охорони здоров’я державної та/або комунальної власності, що є платником податку на прибуток, товарів (лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій корона вірусної хвороби ((COVID-2019), перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України (п. 513 підрозділу 4 розділу ХХ Кодексу).

Крім того, зазначимо що внесено редакційні зміни у назвах різниць та нумерації рядків:

- щодо збільшення фінансового результату до оподаткування, передбаченого рядками: 2.1.2, 2.1.3, 3.1.1, 3.1.9 – 3.1.11, 4.1.1 – 4.1.4 ЦП, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.15, 4.1.17;

- щодо зменшення фінансового результату до оподаткування, передбаченого рядками: 2.2.2, 2.2.3, 3.2.2, 3.2.5, 4.2.2;

- додаток АМ.

Змінами, внесеними Законом № 466 до підрозділу 4 розділу ХХ Кодексу щодо доповнення п. 431 , передбачено що платники податку на прибуток при визначенні об’єкта оподаткування на період з 01.01.2020 до 31.12.2030 мають право під час розрахунку амортизації основних засобів використовувати мінімально допустимий строк корисного використання, який дорівнює:

- два роки – до четвертої (машини та обладнання) та п’ятої груп;

- п’ять років – до третьої (будівлі, споруди, передавальні пристрої) та дев’ятої груп.

У зв’язку із зазначеними змінами інформація щодо нарахованої амортизації цього додатка доповнена рядками «А3.12» та «А5.12» для відповідних груп, щодо яких платники податку розраховують амортизацію за прямолінійним методом з використанням мінімально допустимого строку амортизації відповідно до пп. 43 та 431 підрозділу 4 розділу ХХ Кодексу.

Крім того, п. 52 підрозділу 4 розділу ХХ Кодексу передбачено, що платники податку на прибуток можуть прийняти рішення про застосування з ІІ – IV кварталу 2020 року «виробничого» методу нарахування амортизації при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток до основних засобів, амортизацію яких розпочато за іншим методом. Такі платники податку зобов’язані провести інвентаризацію цих об’єктів основних засобів станом перше число податкового (звітного) періоду 2020 року, у якому прийнято рішення про застосування «виробничого» методу.

У зв’язку із зазначеними змінами, додаток доповнено таблицею, у якій платниками податку відображається інформація про результати інвентаризації об’єктів основних засобів, станом на 01 число податкового (звітного) періоду 2020 року, у якому прийнято рішення про застосування «виробничого» методу амортизації (зазначається податковий (звітний) період півріччя або три квартали, або рік).

При цьому у таблиці зазначаються:

Балансова вартість об’єктів основних засобів, щодо яких методу нарахування амортизації змінюється на «виробничий» метод:

- за даними бухгалтерського обліку основних засобів (без урахування переоцінки);

- (залишкова) вартість основних засобів, розрахована відповідно до вимог розділу ІІІ Кодексу;

Різниця, що виникає в результаті порівняння балансової вартості об’єктів основних засобів.

Звертаємо увагу, що платникам податку на прибуток підприємств необхідно подавати декларацію за оновленою формою починаючи зі звітного (податкового) періоду – І квартал 2021 року.

Детальна інформація щодо змін викладена у листі ДПС України від 14.12.2020 № 22431/7/99-00-05-05-01-07.